Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výstavy 2011

Vážení chovatelé , milí návštěvníci
Vítáme Vás co nejsrdečněji na Okresní výstavě králíků,holubů a drůbeže.
Tak jako již tradičně jsme pojali listopadovou výstavu trochu šířeji a přizvali jsme
i chovatelé z okolních okresů.Pro chovatele z okresu Česká lípa je to soutežní
výstava pro všechny tři odbory.
Vystaveno je ……králíků ….. plemen a barevných rázů,……holubů ……ple
men a …..drůbeže.
Věříme,že se vám naše výstava líbila a v některých z Vás probudí zájem
o chovatelství jako vhodnou náplň volného času a odreagování se od každo-
denních starostí.
Dovolte mi ještě jednou poděkovat všem vystavovatelůmza obeslání výstavy,
členům ZO Česká Lípa,kteří tuto výstavu uspořádali.Poděkování patří i studen-
tům Střední odborné školy Česká Lípa -Lužická a v neposlední řadě zastupite-
lům Města České Lípy za poskytnutí finančního příspěvku na tuto akci.
Blahopřejeme těm,kteří byli oceněni a ti kteří nedopadli podle svých představ
jistě nezatrpknou a pustí se do práce s ještě větším úsilím a příště snad…….

A to příště už může být
:

25.února.2012 - prodejní výstava králíků a soutěž chovných samců
21.dubna.2012- výstavake Dni Země
10.listopadu.2012 - okresní výstava králíků,holubů a drůbeže

Výstavní výbor :                                                                  Posuzovatelé :
Samek František předseda                                                    králíci
Pokorný Jaroslav jednatel                                                     Michel Jaromír Pihel
ing.Prokešová Jana hospodář                                              Hradec Milan Ml.Boleslav
Šrámek Josef prodej zvířat                                                     Kvapil Jaroslav Č.Kamenice
Wortner Jaroslav ved.odboru králíků                                  Studničný Aleš ing Jivina
Novák Rostislav ved.odboru drůbeže
Ešner Josef ved.odboru holubů
Čížek Pavel tombola                                                                holubi
Hiklová Zdena občerstvení                                                   Straka Alexandr Jánská
Veterinární dozor :                                                                   Záhora Vladimír Vel.Bukovina
MVDr.Russ Martin Veterinární poliklinika Sosnová
                                                                                                   drůbež
                                                                                                   Škoda Josef Byšice

 

Příspěvky

Průběžný katalog drůbež 12.11.2011

7. 11. 2011

 

Průběžný katalog holubi 12.11.2011

7. 11. 2011

 

Průběžný katalog králíci 12.11.2011

5. 11. 2011